Inona no mampihena ?

Fampahatsiahivana

  • Ny fomba tena mandaitra mba handravonana olana iray dia ny fandringanana (tsy ho hisy intsony) ny fotony, antony mahatonga azy.
  • Ny antony roa tena misongadina mampatavy dia ny fihinanan-kanina nefa tsy noana ary ny tsy fanaovana fanatanjahantena.
  • Mihinan-kanina tsy amin’ny hanohanana isika noho ny niainantsika tamin'ny fahazazantsika, ary ny régimes.
  • Ary tsy manao fanatanjahantena isika noho ny tsy fanomezantsika lanja ny fanatanjahantena sy ny fiheverantsika ny atao hoe fanatanjahantena.

Inona no mampihena ?

Azontsika hosokajiana ho 3 ny antony mampatavy :

  • Ny fomba fisakafohanana : mihinan-kanina nefa tsy noana, mihinana ny fihetsehampo, manao régimes ;
  • Ny kotrana : tsy fahampian’ny fanatanjahantena ;
  • Ary ny fomba fisainantsika : ny olana izay niainantsika tamin’ny fahazazana, ny fahatahorana ny fiovana, ny fomba fiainantsika ny terin’ny fiaraha-monina.

Noho izany, mba hihenana, tsy maintsy mitandrina ireo sokajin’ny antony mampatavy 3 ireo. Tandremo anefa fa mifampiankina izy ireo. Izany hoe, tsy mahazo atao ambanin-javatra na ny iray monja aza.

Mifantoha fotsiny amin’ny fomba fisakafohananao dia lasa manao régime ianao. Nefa efa fantantsika fa tsy mandaitra akory ny régime.
Mifantoha fotsiny amin’ny kotrana dia lasa tsy rarahiana ny fomba fisakafohanana sy ny fomba fisainana. Izay no antony tsy mampandaitra ny kotrana fotsiny irery ihany raha te hihena.
Mifantoha fotsiny amin’ny fomba fisainana ary aza rarahiana ny fomba fisakafohanana sy ny kotrana, dia hazoto be ianao nefa tsy hahavanona ny zavatra tokony hatao mba mifanaraka amin’izany hazotoana izany. Izay no mampatonga ny fandinihana ny fiainana (méditation) fotsiny tsy mampihena.

Nefa, misy filaharany ireo sokajy 3 ny antony mampatavy ireo

Filaharan ny vahaolana

Noho izany, mba hampihena anao dia mila arahina ny filaharan’ireo vahaolana ireo

Ny fomba fisainana

Ny fomba fisakafohanana

Ny kotrana

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.