Fahazarana mampahia na mampihena

1. Matoria farafahakeliny adiny 6 na adin’ny 7 isaky ny alina

Dormir beaucoup

Raha ny tena marina, mila matory :

  • adiny 6 na 7 ny olon-dehibe ;
  • adiny 8 ny ankizikely ;
  • ary adiny 9 ny adolantsento.

Satria mandritra ny taonan’ny adolantsento no mitombo halavana be ny vatana. Izany hoe, mihalava kokoa isika rehefa tonga amin’ny taonan’ny adolantsento. Izay no tena ilavana torimaso be amin’io vanim-potoana io. Satria mandritra ny torimaso no hamokaran’ny vatana hormones mampitombo halavana.
Noho izany, aza miari-tory. Rehefa reraka ny vatana dia ataony izay ahazoany hery mba hanoloana izay tokony ho azony tamin’ny torimaso. Aiza no ahitany hery ? Any amin’ny sakafo. Noho izany, andeha hamokatra hormones izay hampirisika anao ho taitaitra toa ny noana ny vatana, nefa reraka fotsiny ianao.
Sady amin’ny alina no tena te hitsaingotsaingoka nefa tsy noana isika satria tsy misy atao.
Araky ny teorian'ny dokotera Pelayo, ny fika tsara (sy mora indrindra) dia ny fametrahana ora hifihazana ary mikajikajy ny isan'ny ora ilaina mba hatorizana (adin'ny 8 no moyenne tsara) : "Raha te hifoha amin'ny 7 ora sy sasany maraina ianao, ka mila matory adin'ny 7 sy sasany, dia tokony hatory amin'ny 12 ora alina latsaka fahefany."

2. Mitadiava fialam-boly

Nail art

Rehefa tsy misy atao isika dia te hihinan-kanina fotsiny mba handehanan’ny fotoana haingana kokoa satria misy atao, na dia tsy noana akory aza. Izay no anisan’ny antony hitenenana ny olona hanao fanatanjahantena rehefa te hihena izy. Satria fialam-boly ihany koa ny fanatanjahantena. Nefa misy fialam-boly hafa ihany koa : mandeha miantsena, manao nail art (onglerie), milalao maquillage, milalao volo, manjaitra, manoratra, mamaky boky, mitendry zava-maneno, mandihy, mivoaka miaraka amin’ny namana, mandeha boaty, mitsangatsangana, …
Ito tranon-kala ito sy ny pejy facebook ohatra no mba fialam-boliko. Taloha, ny nanalako andro dia ny nail art, filalaovam-bolo, maquillage, fiantsenana ary ny fanjairana. Midadasika be izany ny safidinao e !

Trainer avec ses amis

Bravo, nahavita namaky ny vahaolana mampihena ianao. Raha tianao ny hahazo famintinana ny tranon-kala dia indro misy boky izay mamintina ny antony mampatavy.

Tsindrio ito icone ambany ito raha tianao ny hahazo ny boky momba ny antony mampatavy

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.