Tsy mahangeza ny mihinan-kanina …

  • Mila hery ny vatana mba hahafahantsika miaina. Iny hery iny dia alainy ao anatin’ny sakafo izay hanintsika. Izany hoe, « mila mihinana mba hiainana ».
  • Rehefa noana isika, mampahafantatra antsika izay ny vatana fa mila hery indray izy. Izay no antony tokony hihinanan-kanina rehefa noana.
  • Rehefa miaritra ela isika tsy mihinan-kanina nefa noana dia lasa noana be. Lasa maka hery any anatin’ny tahirin’ny glucose-ny izy mba hampitoniana ny hahanoana anao mandritra ny fotoana fohy. Izay no antony mahatonga anao tsy mahare hanohanana intsony rehefa ela niaretana. Nefa mbola hiverina iny afaka fotoana fohy.
  • Rehefa tsy noana intsony isika dia efa ampy izay ny hery azon’ny vatana. Izay no antsoina hoe : fahafahampo. Izany hoe, tsy re intsony ny famantaran’ny hanohanana.
  • Rehefa mbola mihinana ihany isika nefa efa afa-po, dia mahazo hery miohatra noho ny ilainy ny vatana. Ataony inona izany hery miohatra izany ? Ho angoniny amin’ny endrika tavy izany, ao anatin’ny adipocytes, mba ho ampiasainy raha sendra misy hanohanana tsy raharahiana : rehefa tsy mihinan-kanina nefa noana.
  • Mibontsina ny adipocytes mba hahafahany mitahiry ny hery miohatra. Izay no mahatonga antsika mihangeza : mitombo volume.
  • Rehefa mihinan-kanina ambanin’ny fatran’ny hery ilain’ny vatana isika, dia tsy maintsy maka hery any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavyany anatin’ny adipocytes.
  • Rehefa maka hery any anatin’ny adipocytes ny vatana dia mifintina izy ireo. Dia lasa mihena isika : mifintina na mihena volume. Izay no antony mampihena antsika haingana be amin’ny voalohandohan’ny régime.
  • Nefa misy fetrany ny zakan’ny adipocytes. Rehefa feno izy ireo nefa mbola mahazo hery miohatra ihany ny vatana, dia voatery mamorona adipocytes vaovao indray ny vatana. Amin’izay fotoana izay no lasa obèse ilay olona.
  • Tsy afaka ny ho esorina anefa ny adipocytes, mifintina fotsiny izy. Rehefa mihena izany ny olona osbèse dia tsy hiverina amin’ny vatany teo aloha intsony, izany hoe talohan’ny nahazoany adipocytes maro.

Nefa samy mihinan-kanina na dia tsy noana daholo isika noho ny :

Ny niainana tamin’ny fahazazana toa ny tsy fahampiam-pitiavana avy amin’ny ray aman-dreny, ny fikasihan-tanan’ny ray aman-dreny, ny fanolanana, ny fanambaniana avy amin’ny ray aman-dreny, ny terin’ny fiaraha-monina, ny fampifandraisana ny sakafo amin’ny fiadanana …

Ny terin’ny fiarahamonina izay manosika antsika hino fa misy lalàna izay mamaritra ny tsara bika ka ireo izay tsy mifanaraka amin’izay dia ratsy bika na tsy normal, sy amin’ny fametrahana lalàna izay mamaritra ny fomba fisakafohanana.

Ny régime izay manosika antsika hanena ny fatran’ny sakafo hanina (toa ny manisa kaloria, tsy mihinana raha tsy vary 2 sotro, … ohatra) na ny karazan’ny sakafo hanina (toa ny tsy fihinanana vokatra vita avy amin’ny ronono intsony ohatra, na vary, na paty, na ovy, … ohatra)

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.