Mampatavy ny tsy fanaovana fanatanjahantena

Ny ankabeazantsika rehetra dia tsy manao fanatanjahantena. Mba tsy hanaovana izany, miteny ny sasany fa : « Tsy manam-potoana hanaovana fanatanjahantena », ary ny hafa indray hiteny hoe : « Tsy tia fanatanjahantena ».

Fait grossir priorites

Samy manana 24 ora avy isika isan’andro mba hanatontosantsika ny adidy aman’andraikitra tokony hataontsika. Ny mampiavaka antsika amin’ny Einstein sy Mère Theresa dia ny fampiasantsika ireny 24 ora ireny. Tsinjaraintsika amin’ny rehetra izay manan-danja ireo 24 ora ireo. Noho izany, manokana fotoana ho an’izay rehetra manan-danja ho antsika isika : ny asantsika, ny fianarana, ny zanaka, ny fanambadiana, ny fianakaviana, ny tantara mitohy ankafizintsika, ny fanoratana matetika ao amin’ny réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, snapchat, …), ny kilalao ankafizintsika (candy crush, zumba deluxe, dota 2, …), … Rehefa miteny izany isika hoe « Tsy manam-potoana hanaovana fanatanjahantena » dia midika hoe : « Tsy manan-danja ho ahy ny fanatanjahantena ». Mahita fotoana foana isika hanaovana izay manan-danja ho antsika. Ohatra : fa maninona ianao no afaka manao facebook ? Nefa raha tsy manan-danja ho anao ny fanatanjahantena dia mihomana ny hatavy na harary.

Fait grossir paresse
Sport marche

Tsaroako aho niteny tamin’ny mpampianatro marketing tamin’ny 3ème année hoe : « Tsy tia fanatanjahantena aho ». Nefa notohizako hoe : « Tiako be ny milomano ». Dia namaly ahy daholo ny iray kilasy hoe : « Fanatanjahantena anie ny milomano e ! ». Ie, nefa ho ahy, ny fanatanjahantena dia ny mihazakazaka ihany.
Noho izany, rehefa miteny isika hoe : « Tsy tia fanatanjahantena aho », ny tiantsika tenenina amin’izany dia : « Tsy tiako ilay heveriko hoe fanatanjahantena ». Ny heveriko hoe fanatanjahantena dia mety ho ny mihazakazaka na jogging ihany, na zumba, na milomano, na basket, na foot, na rugby, na handball, na hay ady, na fitness, na yoga, … Hitanao ve fa mety ho maro be ny atao hoe fanatanjahantena ?

Sport skateboard

Hadihadio ny fotoana hanananao sy ny fanatanjahantena tianao

Fait grossir ne pas aimer le sport
  1. Mandritra ny herinandro iray, raiso an-tsoratra ny toatalin’ny ora izay hijerevanao fahitalavitra, hanaovanao facebook, hilalaovanao jeux vidéos (candy crush, flappy bird, dota 2 …), hamakianao boky, hamakianao zavatra amin’ny internet, hamakianao gazety, hiantsenanao, … Ary kajikajio hoe firy ny toatalin’ny ora izay hahafahanao manao zavatra ao anatin’ny andro iray sy ao anatin’ny herinandro iray. Raha ny hevitrao, tena mino marina ve ianao fa tsy manana fotoana mihitsy hanaovana fanatanjahantena ?
  2. Mangalà taratasy iray ary zarao tabilao roa. Ao amin’ny tabilao voalohany, tanisao ny fanatanjahantena rehetra izay tsy tianao. Ary ao amin’ny tabilao faharoa, ireo rehetra izay tianao. Oh : mihazakazaka na jogging, mandeha togotra na mandehandeha, milomano, EPS, zumba na mandihy, basket, tennis, foot, handball, rugby, tennis de table, pétanque, atletisma (saut en hauteur, en longueur, …), gymnastique (roulades, …), hay ady (karaté, tae kwan do, judo, …), fitness (squat, lunges na pas de géant, …), tsipi-tady, hula hoop, pilates, yoga, mikotrana amin’ny poids, … Betsaka no azo tanisaina.
Abdos

Efa fantatrao daholo amin'izay izao ny antony mampatavy rehetra, azonao atao amin'izay ny mianatra ny vahaolana izay mampihena na mampahia.

Tsindrio eto amin'ito sary ito raha te hahita ny vahaolana mampahia na mampihena ianao.

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.