Mamaritra ny habeantsika ny jenetika

Mamaritra ny lokon’ny volontsika, ny masontsika, ny halavantsika, ny habeantsika (lava mahia na fohy matavy), … ny jenetika. Noho izany, afindrantsika amin’ny taranantsika ny gènes antsika. Nefa, satria manana gènes samihafa avy isika, sarotra ny hanao salade de fruit de gène. Mety hoe mahazo ny codes génétiques an’ny ray aman-drenintsika isika nefa tsy hita amin’ny vatantsika izany. Nefa mety hipoitra amin’ny taranantsika indray. Izay ohatra ny antony mety ahitana olona mitovy amin’ny sinoa na frantsay any anatin’ny fianakaviana malagasy na dia manana endrika malagasy aza ny rainy sy ny reniny. Izay no mahatonga ny zaza roa izay nateraka olon-droa mety hanana lokom-bolo samihafa. Misy aza kambana izay tsy mitovy lokom-bolon-koditra : ny iray mangamanga, ny iray fotsifotsy. Noho izany, tsy mahagaga ny mahita olona mahia ara-natoraly izay teraka tanatin’ny fianakaviana olona matavy. Mahatalanjona ny natiora.

Nefa, tsy azo hadinoina fa tsy miova haingana ny gènes antsika. Nila taona aman-tapitrisa mba nahavitana ny fivoaran’ny olombelona. Noho izany, raha matavy ny ray aman-dreninao, nefa ny rainao sy ny renibeanao na ny teo alohan’izay (avy tamin’ny rainao sy ny reninao) tsy matavy akory, mety tsy manana « gènes de gros » ianao. Fa mety hoe vokatry ny régimes nataon’ny ray aman-dreninao ny nampatavy azy.

Obese

Hadihadio raha tena manana « gènes de gros » ianao

Mba hahalalanao fa misy « gènes de gros » ianao, makà fotoana mba hieritreretana sy hamaliana ireto fanontaniana manaraka ireto :

  1. Teraka tanatin'ny fianakaviana feno olona matavy ve ianao ?
  2. Matavy ve ny ray aman-dreninao ?
  3. Matavy ve ny rainao sy ny renibeanao ?
  4. Matavy ve ny ray sy ny renin'ny rainao sy ny renibeanao ?
  5. Matavy ve ny fiavianao ? Oh : olona tany aloha be tany ...
  6. Efa natavy foana ve ianao hatramin'ny fahazazanao ?
  7. Tadidinao ve fa mba nahia ianao tamin'ny fahazazanao ?
  8. Efa mba nihena tao ambanin'ny lanjanao amin'izao ve ianao hatrizay ?
  9. Rehefa mihena ianao, mihodikondina manodidina ny lajanao amin'izao ve ianao hatrizay dia tsy mety nihena tao ambanin'izay mihitsy ? Oh : eo amin'ny manodidina ny 70kg : 69kg, 71kg, 68kg, …

Raha namaly hoe « eny » tamin'ny fanontaniana 1 hatramin'ny 6 sy ny fanontaniana faha-9, mety misy « gènes de gros » ianao. Nefa, tsy tena atokisana izany. Mety hoe tsy manana ny gènes de gros ianao fa mihinan-kanina nefa tsy noana akory, ka mahatonga anao hatavy.

Mba hahafahanao mahalala ny marina, andramo aloha : raha mbola tsy mihetsika ny lanjanao (sady tsy mihena no tsy mitombo), tena manana ny « gènes de gros » tokoa ianao. Nefa, hainao ve ny mihinan-kanina amin'ny hanohanana ?

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.