Inona no mampatavy ?

Toa ny samy manana ny valinteny amin’ny fanontaniana : « Inona no mampihena ? » avy isika. Mino ary aho fa samy manana lisitry ny vahaolana amin’izany « olana » izany ny tsirairay. Nefa io fanontaniana io dia miverimberina, indraindray aza im-betsaka ao anatin’ny fiainan’ny vehivavy iray : « Inona no mampihena ? ». Fa maninona ary no mbola mitady vahaolana amin’io « olana » io foana ny vehivavy na dia efa betsaka aza ny vahaolana efa nomena azy ? Sao dia tsy mandaitra akory ary ny vahaolana natolotra azy ?
Ny fomba mandaitra indrindra mba hamahana olana iray ary tsy hiverenany intsony dia ny fandringanana (esorina tsy hisy intsony) ny antony izay mahatonga azy. Noho izany, rehefa tsy misy intsony ny antony nahatonga ny olana, tsy hisy intsony izany ny olana.

Oh : Marary matetika ny apandisitanao. Manapa-kevitra ny handidy anao ny dokotera noho izany.

Olana

Marary

Fototry ny olana

Mietsika ny apandisita

Vahaolana

Didiana, esorina mihitsy ilay mamparary.

 

Mba hahitana vahaolana tena mandaitra, andao aloha hitady ny anton’ny « olana » : mihangeza na mihamatavy.

Ny antony mahangeza na mampatavy izay hitanareo

Ny antony mampatavy avy aminareo

Dieny mbola eto amin’ny antony dia hitako fa diso fiheverana ny ankabeazantsika. Izay no antony hitodihantsika amin’ny « vahaolana diso ».

Inona ary ny antony tena mampatavy ?

Ny tena antony mampatavy

Marina fa ny olona sasany dia matavy noho ny jenetika, manana ny antsointsika hoe « gênes de gros » izy. Nefa vitsy ireo olona ireo. Tsy afaka ny mihena be intsony ireny olona ireny ka mila mianatra ny manaiky ny vatany. Nefa, misy foana ny indro kely, izany hoe misy foana ny tsy manara-dalàna. Mety tsy ny jenetika akory no nahatonga ny sasany ho ngeza fa ny vokatry ny régimes maro nataony. Ho hitantsika rehefa avy eo izany.

Famintinana

 • Mba handravonana ny « olana » : mihangeza na matavy, mila tadiavina aloha ny antony mahatonga izany. Avy eo, fongarina tsy hisy intsony ireo antony ireo mba tsy hitrangan’ny « olana » intsony.
 • Nihevitra avy isika fa ny mahangeza na mampatavy dia :
  • vokatry ny jenetika na ny vahana : izany hoe tsy misy na inona na inona azo atao amin’izany fa tsy mety hihena intsony ianao ;
  • vokatry ny fisesefana hanina na fihinanan-kanina tsy ara-pahasalamana : izany hoe ratsy loatra ny fomba fisakafohanana ;
  • vokatry ny tsy fihetsiketsehana.
 • Nefa ny tena antony misongadina be indrindra izay mampatavy dia ny fihinanan-kanina nefa tsy noana sy ny tsy fanaovana fanatanjahantena.

Hadihadio ny manjo anao

Mba hahitanao ny misy anao amin'izao, makà fotoana kely hieritreretana sy hamaliana ireto fanontaniana manaraka ireto :

 • Efa natavy foana ve ianao hatramin'ny fahazazanao ?

Raha izay no izy, dia mety manana ilay antsoina hoe « gènes de gros » ianao. Nefa mbola mampisalasala ihany.

 • Tsaroanao ve ny fomba nampatavy anao ?
 • Raha tadidinao dia tantarao hoe ahoana ny nahatonga izany. Raha tsy tsaroanao dia inona, raha ny eritreritrao, no antony tsy hahatadiavanao an'izany ?

Tsarovy aloha fa tsy hisy olona afaka ny hatavy aorian'ny sakafo (iray) 1 ihany, na andro iray (1) ihany, na herinandro iray (1) ihany. Nila volana maromaro ny nampatavy anao, mila fotoana maro toa izay ihany koa ianao vao mihena.

 • Inona no antony hihinananao hanina ? Izany hoe : oviana ianao no mihinan-kanina ?

Ny valiny tokana izay azo hekena dia : « rehefa noana ihany ». Amin'io fotoana io ihany no mila hery avy amin'ny sakafo ny vatana. Amin'ny fotoana hafa, lasa mitahiry tavy fotsiny ianao.

 • Manao fanatanjahan-tena na mikotrana ve ianao ?
 • Raha tsia ny valiny, fa maninona?

Mety niharan'ny sazy amin'ny alalan'ny kotrana ianao tamin'ny fahazazanao (nanasazy anao tamin'ny faaovana pompes ny ray aman-dreninao na ny mpampianatra anao, ka nahatonga anao tsy tia maizina ny fanatanjahan-tena). Na koa, ny kotrana sasantsasany izay tsy tianao ihany no atao hoe fanatanjahantena ho anao, nefa ny fanatanjahantena dia midadasika be. Na koa aleonao manao zavatra hafa noho ny manao fanatanjahantena.

 

Mampatavy antsika ny

Jenetika

Izay mamaritra ny habeantsika dieny mbola vao niforona isika

Mihinan-kanina tsy amin'ny hanohanana

Izany hoe mihinan-kanina nefa tsy noana

Tsy mikotrana

Noho ny fialàna bala isan-karazany

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.