Mihena haingana be !!

Inona no dikan’ny hoe « mihamatavy » ?

Fantatrao ve ny atao hoe « mihamatavy » ? Mety hitoditodi-doha angamba ianao sady hieritreritra ahy ho vendrana. Nefa ny ankabeazany aminareo dia mino marina tokoa fa mampihena ny menaka, savony, hotra ary dite lazaina fa mampahia. Sa tsy izany ?
Alohan’ny hahalalana ny atao hoe « mihamatavy », andao aloha ho fantarina rahoviana ny olona iray no atao hoe « matavy ».
« Matavy » ny olona iray rehefa misy tavy be loatra izy. Noho izany, ny « mihamatavy » izany dia ny fitomboan’ny tavy amin’ny vatana.

Mbola mino ihany ve ianao fa ny menaka, savony, hotra, na dite dia afaka manala ny tavy amin’ny vatanao ?

Grossir prendre du volume

Inona no dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » ?

Maigrir perdre du volume

Raha ny fitomboan’ny tavy amin’ny vatana no atao hoe « mihamatavy », inona ary no dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » ?
Ny atao hoe : « mahia » dia mifintina, izany hoe zara raha misy tavy amin’ny vatana. Noho izany, ny dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » dia very tavy mba hifintinan’ny vatana.

Ny tanjontsika rehetra dia ny mampifintina ny vatana. Nefa mbola mila fantarina ny dikan’ny hoe « mihen-danja » mba hahafantarana hoe tena ilaina amin’ny tanjontsika ve izany.

Inona no dikan’ny hoe « mihen-danja » ?

Alohan’ny hamaritantsika ny atao hoe « mihen-danja », andao aloha hijery ny atao hoe « mitombo lanja ».
Ny dikan’ny hoe « mitombo lanja » dia ny fiakaran’ny lanja eo amin’ny fandanjana. Ny lanjan’ny olona iray dia mety hitombo raha ampiana zavatra hafa eo amin’ny fandanjana misy azy. Izany hoe, ny lanjan’ny olona iray dia mety hitombo raha mitombo ny rano, tavy, maloto (caca), menaka, … ao amin’ny vatany, na mitondra vohoka izy. Noho izany, ny lanjan’ny olona iray dia ny fitambaran’ny lanjan’ny taolana, voa, hoditra, volo, rà, maloto (caca), menaka, rano, tavy, …
Ny atao hoe « mihen-danja » dia ny fihenan’ny lanja eo amin’ny fandanjana. Ny lanjan’ny olona iray dia mety hihena raha anesorana zavatra hafa eo amin’ny fandanjana. Izany hoe ny lanjan’ny olona iray dia afaka mihena raha mihena ny rano, tavy, maloto (caca), menaka, … ao amin’ny vatany, na avy niteraka izy.

Raha tianao ny mihena haingana be dia mandehàna aloha milanja. Raiso an-tsoratra ny laharana hitanao nisoratra teo amin’ny fandanjana. Ary mandehana amin’izay mandeha mikaka. Dia avy eo miverena milanja. Tada ! Nihen-danja ianao ! Tsy mahagaga raha kivy ianao rehefa avy mihen-danja !

Ny tanjontsika dia ny mihena tavy mba hifintina ny vatantsika. Mbola mino ve ianao fa te hihen-danja fotsiny ?
Rehefa mifintina ny vatantsika dia mihena ny volume an’ny vatantsika. Ny volume an’ny vatana dia ny toerana alain’ny vatana. Izany hoe lasa tsy mibahan-toerana be ny vatantsika rehefa mifintina isika. Izany hoe lasa tsy ngeza loatra. Ny tanjontsika izany dia ny ho very volume fa tsy lanja.

Se peser

Ahoana ny ahitana fa tena nihena ianao ?

Mesurer son évolution

Ny tanjontsika dia ny mihena mba hihenan’ny tavy sy hifintinan’ny vatana. Izany hoe ho very volume. Mba hahitana fa nihena ny tavy tamin’ny vatanao mba hampifintina anao dia mila metarina ny faritry ny vatana rehetra : sandry, tanana, fe, ranjo, kibo, valahana, tratra, … Raha mitombo ny habean’ireny faritra ireny dia nihanatavy ianao izay. Raha mihena ny habean’ireo faritra ireo dia nihena ianao izay.
Raha tsy izay, raha mihatery aminao ny akanjonao dia nihanatavy ianao izay. Raha nihanalalaka ny akanjonao dia nihena ianao izay.

Mora be ô ?

Inona no mampatavy ?

Inona no mampihena/mampahia ?

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.