Misy tokoa ve ny vahana ?

Misy olona sasany izay matavy haingana be nefa zara raha mihinan-kanina raha oharina amin’ny hafa izay tsy mihontsina akory raha mihinana iny fatra iny. Satria izy nanao régimes be loatra. Ka nanena ny filana ara-kerin’ny vatany. Ka noho izany, lasa sakafo kely fotsiny dia efa ampy miohatra ny ilain’ny vatany. Indraindray ireny olona ireny dia tsy tonga saina tsara amin’ny fatra haniny. Satria ilay sakafo nohaniny dia sakafo « mampihena » na « mampahia » ka heveriny fa tsy misy fiantraikany amin’ny lanjany. Hadinoiny ary ny fatra haniny amin’ireny sakafo ireny ary mifantoka bebe kokoa amin’ny fatran’ny sakafo « mampatavy » haniny izy.

Ce que nous croyons vahana

Izay ihany koa no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa mihamatavy rehefa mihinana karazan-kanina (yaourt, mofo, mofomamy, paty, akondro, zavoka, …) nefa ny sasany mijanona ho kely foana. Raha ny tena marina, nametra ny vatany tsy hihinana ireny sakafo ireny izy. Ka nahatonga azy maniry te hihinana an’ireny (mety lasa obsession mihitsy aza). Izay mitranga matetika rehefa tsy noana izy. Rehefa tsy hariny izany dia mihinana an’ilay sakafo rehefa tsy noana izy ary tsy mahavita ny mijanona intsony. Ary rehefa mihinana nefa tsy noana dia manome hery tsy ilaina amin’ny vatana. Izay ho tahiriziny amin’ny endrika tavy.

Izay no antony mahatonga antsika mihevitra fa efa vahana ny an’ireny olona ireny na jenetika. Tsia ! Vokatry ny régime nataony no mihatra aminy. Mivaly amintsika foana ny ataontsika rehetra.

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.