Mampatavy ny mihinan-kanina maraina foana

Rehefa manao régime izay mametra ny karazan-tsakafo hanintsika isika dia lasa manatsinjara ny sakafo hanintsika ho sokajy 2 :

  • ireo izay « tsara », « mahasalama », « mampahia », « mampihena » : paoma, tantely, kaokaombra, papaye, … ohatra ;
  • ireo izay « ratsy », « tsy ara-pahasalamana » na « mampatavy » : paty, vary, mofo, sokola, akondro, zavoka, dobera, … ohatra.

Eto, ny lalàna dia miteny fa ny sakafo « mampahia » na « mampihena » dia afaka hanina be dia be satria manampy anao hihena na hahia. Ary ny sakafo « mampatavy » dia tsy azo hanina tanteraka satria mampatavy na firy na firy ny fatrany haninao.

Pommes

Mifoha ohatra ianao. Mihinan-kanina ianao nefa tsy noana akory. Nefa, tsaroanao fa tsy mahazo tsy misakafo maraina fa « mampatavy izany ». Manery tena ary ianao hihinana paoma iray sy dite miaraka amin’ny tantely. Lazaina fa « mampahia » na « mampihena » ny paoma sy ny tantely. Ary satria ianao nihinana nefa tsy noana akory, dia tsy nila an’iny hery iny akory izany ny vatana. Nanome hery tsy nilaina an’ny vatana izany ianao. Ary na dia avy amin’ny « sokajy tsara » aza ireny sakafo ireny dia ho tahirizin’ny vatana amin’ny endrika tavy.

Ohatra ihany koa hoe tsy nisakafo maraina ianao satria mizihitra be ny kibonao. Mety hoe nihinan-kanina be loatra ianao tamin’ny alina. Izany hoe, tsy nisakafo maraina ianao, nefa voalaza izany fa mampatavy. Mahatsapa ianao fa toa ny banga ny ao anatin’ny vavoninao amin’ny 10 ora. Noana amin’izay izany ianao. Tsy mahita paoma na sakafo « tsara » ianao manodidina anao. Mividy mofo ary ianao satria izay no hitanaoa any amin’ny épicerie. Satria nihinana mofo ianao tamin’ny hanohanana, izany hoe nila hery ny vatana, dia nahafapo ny filan »ny vatanao izany ianao tamin’iny mofo iny. Ary tsy hatavy ianao amin’ny fihinanana iny mofo iny raha tsy miohatra ny hanohananao. Na dia ao anatin’ny « sokajin-tsajkafo ratsy » aza ny mofo.

Fait grossir s interdire des aliments

Noho izany, tsy misy sakafo « ratsy » na « tsara », na « mampihena » na « mampahia » na « mampatavy » izany.

  • Ny sakafo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa tsy noana akory dia mampatavy.
  • Ny sakafo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa noana, dia sady tsy mampatavy no tsy mampahia.
  • Ny saakfo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa noana nefa tsy mahafapo tsara ny hanohanana, izany hoe mbola noana ianao avy eo, dia mampihena.

Tsotra sady lojika.

Aza lanaiky ho fitahina toa ny fianakavian’i Feno tao amin’ny boky : « Mitarainanytany » izay nosoratan’i Andry Andraina, izay noterena hanao régime mba « hanasitrananana » ny anabaviny izay voan’ny pesta. Sady maty zanaka vavy ny ray aman-dreniny no very vola noho ny finoana dadarabe.

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.