Inona no atao hoe "régime" ?

Ny régime dia izay fika rehetra, na niniana natao na tsy niniana, izay mahatonga anao hanena ny hery omena ny vatana, tsy miraharaha ny filan’ny vatana. Efa hitantsika fa rehefa kely noho ny filan’ny vatana ny hery hanina dia lasa voatery haka any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavy. Izay no mahatonga ny régime ho toa mandaitra amin’ny voalohany.
Ireny fika ireny dia manery antsika :

Smoothie
  • hametra ny fatran’ny hanina izay hanintsika, tsy miraharaha ny tena ilain’ny vatana. Oh : tsy misakafo maraina, na hariva nefa noana, tsy mihinan-kanina mihitsy nefa noana, tsy mihinana goûter na dia noana aza, tsy mihinana raha tsy vary 2 sotro isan’andro nefa tsy mahampy ny filanao izany, tsy mihinana raha tsy féculent iray isan’andro na dia mitady bebe kokoa noho izany aza, …
  • hifady sakafo izay lazaina fa « ratsy » na « mampatavy » na « tsy mahasalama » na dia tiana aza ireny sakafo ireny. Oh : paty, vary, ovy, akondro, zavoka, vokatra azo avy amin’ny ronono, pizza, hamburger, glasy, sokola, …
  • hihinana « sakafo » na fifangaroana sakafo voalaza fa « tsara » na « mampahia » na « mampihena » na « mahasalama » bebe kokoa, na dia tsy tiana aza izany. Oh : smoothies, ranona poarao, dite mampahia, tambavy mampahia, legioma, voankazo …
  • hifantoka be amin’ny lanjantsika. Izany hoe, hilanja isan’andro isika na isaky ny herinandro dia miresaka momba an’izany foana. Oh : « Very 200g aho », « nahazo 2kg aho », « firy kilao re aho izao e ? », « Oh lala nihinana be loatra indray aho tamin’ny faran’ny herinandro teo mino aho fa nahazo farafahakeliny 1kg », …
  • hampihena ny siramamy na tavy hanina. Oh : mihinana yaourt nature tsy misy siramamy, misotro ronono écrémé na demi-écrémé, mihinana sakafo light, mihinana sakafo tsy misy siramamy, mampiasa édulcorants fa tsy siramamy, …
  • hihinana coupe-faim mba hamerana ny hanohanana sy ny fihinananan-kanina. Oh : paoma, rano, yaourt, mananasy, …
  • « hanadio ny any anaty » na « hanao détox » amin’ny alalan’ny fanafody, zavatra mampivalana, tambavy, dite na fifangaroan-javatra samihafa. Oh : rano mafana miaraka amin’ny ranona voasary makirana, dite na tambavy mampahia, …

Manao régime ve ianao ?

Samy mihevitra daholo isika fa mahalala ny atao hoe « régime ». Menatra daholo isika, noho ny antony izay tsy fantantsika akory, rehefa misy olona mahafantatra fa manao régime isika. Fantaro fa mampatavy ny régimes. Ahoana moa raha manao régime ianao nefa tsy mahalala tsy tonga saina amin’izany akory ?

1) Efa tsy nisakafo maraina, na atoandro, na hariva ve ianao, na dia tsy fanahy inianao aza izany ? Oh : renoka ianao talohan’ny nahamasaka ny sakafo
2) Mihinana goûter ve ianao ?
3) Efa tsy nihinan-kanina ve ianao nandritra ny andro iray manontolo ?
4) Iza amin’ireto sakafo manaraka ireto no mampihena na mampahia ?
5) Inona no mampahia na mampihena ?
6) Inona no fomba mety indrindra mba ahitana fa nihena ianao ?
7) Mitandrina ny sakafo haninao ve ianao ?
8) Mihinana coupe-faim ve ianao ?

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.