Logo en mlg

dia mirary krismasy sambatra sy taom-baovao feno fahombiazana anao

Christmas

Tongasoa

Tiavo ny pejy Facebook

Any no tena ahitana ny torohevitra matetika. Midirà mpikambana miaraka aminay e !

Araho amin'ny instagram izahay

Hahitanao ny sary mahatsikaikin'ny mpanoratra.

Teny ampiasaina

Amin'ny teny inona no itiavanao hamakiana ny tranon-kala ? Mbola azonao atao ihany koa ny miova teny fampiasa, na rahoviana io na rahoviana. Tsindrio fotsiny ny « FR » ho an'ny teny frantsay ary « MG » ho an'ny teny malagasy, izay hitanao eny ambanin'ny pejy.

Havoty ny taranakao

Alaivo ny boky momba ny antony mampatavy : Tompon'andraikitra amin'ny obésité an'ny zanantsika isika - Ny antony mampatavy.

flag

Mombamomba anay

Iza marina aho ?

Mombamomba ny mpanoratra ny tranon-kala « Malagasy Te Hihena » sy ny pejy facebook « Te hihena nefa tsy mijaly? Aty jerena ».

Mifandraisa aminay

Ahazoanao mifandray aminay raha toa ka hangataka fanampiana manokana na fiaraha-miasa.

Sary isan-karazany

Sarin'ny mpanoratra, izay azo ihany. Tsy dia tia maka sary mantsy izy io raha tsy sary mananihany fotsiny.

Seraseran'ny mpikambana

Tongava misera eto amin'ny forum an'ny tranon-kala mba hahitanao ny mety tsy fantatrao e !

Vaovao

Inona no mampatavy ?

Araka ny fahatadidiavako azy, rehefa te hihena, dia manao régime. Nefa na dia betsaka, tsy tambo isaina aza ny régimes rehetra omen'ny manam-pahaizana, mbola misy ihany ny olana amin'ny lafin'ny hangezana. Fa maninona no mbola be dia be ny te hihena na dia efa betsaka tsy tambo isaina ny vahaolana misy ? Moa ve tsy mety akory ny vahaolana ? Moa ve diso daholo isika tamin'ny fitadiavantsika vahaolana ?
Ny fomba fandravonana olana dia ny fanafohanana ny antony nahatonga azy. Raha te handripaka ny vitsika ao an-trano ianao, tsy maintsy fantarina aloha hoe inona no manintona azy ao an-tranonao. Noho izany, inona no mampatavy ? Fantatrao ve ?

Tsindrio ny sary eto ambany mba hahitanao ny antony mampatavy.

Rahoviana no tokony hihinan-kanina ?

Fantatrao ve ny fotoana tokony hihinanan-kanina ? Na sakafo maraina io, na atoandro, na hariva, na goûter, na mitsaingotsaingoka aza.

Valio ito fanontaniana manaraka ito, valinteny iray ihany, izay tena misongadina be raisina raha manalasala anao. Rehefa vita izay, tsindrio ny hoe "View score" mba hahitanao ny valiny.

Mihinan-kanina aho ...

Mihinan-kanina aho ...

1) Mihinan-kanina aho ...

Inona no mampihena ?

Rehefa avy hitantsika ny antony rehetra izay mampatavy, azontsika tsoahina amin'izay ny vahaolana tena mandaitra kokoa sy mba mifandraika amin'ny manjo amintsika. Andao amin'izay ary isika mba handringana, na hanafoana tanteraka ny antony izay mampatavy amin'ireto vahaolana ireto. Mba hampihena anao sy tsy hampatavy anao intsony avy eo.

Tsindrio ny sary eto ambany mba hahitanao ny vahaolana mampihena dia tsy mihamatavy intsony avy eo.

Omeo ny hevitrao

Ahoana no ahitanao an'ito tranon-kala ito ?
Inona no antony hanaovanao régime ?
Inona no antony nisafidiananao ny tranon-kala ?

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.